Ekologie a životní prostředí

Vnímáme, že je potřeba u dětí posilovat vědomí o životě bytí v čistém a nenarušeném prostředí. Klademe důraz na osvětu před chtěnými činnostmi napříč prospěchu planetě Zemi. Zaměřujeme se na třídění odpadu, neplýtvání potravinami, vodou, záměrně snižujeme množství plastu v našem okolí a celkově se zajímáme o tzv. „udržitelnost“. Děti se dále budou hravou formou seznamovat se zvířaty, rostlinami a s fungováním světa. Budou pozorovat vše živé i neživé, zkoumat nebo vyrábět z přírodních materiálů. Příroda otevře dětem svět a opravdový život, umožní jim poznat zákonitosti a rozvine jejich přirozenou zvídavost. Jsme součástí eko projektu: „Mrkvička“.