Bc. Lenka Trávníková

ředitelka školy

"Kde je vůle, tam je cesta."

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Přerově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a později absolvovala vysokoškolské studium na Palackého univerzitě v Olomouci, obor Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky.

Po dokončení středoškolského studia jsem odjela na čas do Německa jako au-paire, kde jsem se věnovala péči o děti a zdokonalovala si znalost německého jazyka. Po návratu domů jsem pracovala jako učitelka v soukromé mateřské škole v Hranicích a mimo stálé pracovní aktivity vedla zájmový kroužek hry na zobcovou flétnu. Protože mám ráda výzvy, absolvovala jsem v létě roku 2002 nábor a výcvikový kurz do Armády české republiky a další 4 roky strávila jako voják z povolání jedny z nejhezčích profesních let svého života. Potřeba stále se někam posunovat mě poté zavedla na rok do Velké Británie, kde jsem se zpočátku starala o děti, a posléze pracovala v hotelové restauraci. Volný čas jsem věnovala kurzům angličtiny a cestování. Po návratu do ČR jsem nastoupila jako Asistentka manažera na centrálu Komerční banky v Praze, kde jsem uplatnila své znalosti vedení administrativy a zdokonalila se v dalších dovednostech.

Práce s dětmi, ale i rodina a přátele mi však začali chybět a proto jsem přijala nabídku práce Vychovatele v Dětském domově v Hranicích. Tato práce byla opět něčím jiným, a mimo jiné mi dala možnost nahlédnout do života dětí bez rodinného zázemí. Souběžně s prací vychovatele jsem vedla kroužek angličtiny v soukromé mateřské škole a z této pracovní aktivity vzešla nabídka jít pracovat jako pedagog nově vznikající bilingvní (česko-anglické) třídy. Tato možnost mě nadchla, neboť mou podstatou je být učitelem a výuku cizího jazyka v předškolním věku považuji za nezbytnou součást vzdělávání.

Na této pozici bych setrvala, kdyby nepřišel nápad mé kamarádky, založit si vlastní mateřskou školu s výukou anglického jazyka. Vlastní podnikání bylo další velkou výzvou. Následujících 6let života bylo o budování soukromé mateřské a poté i základní školy Little England Academy na Praze západ. Byla to pro mě velká zkušenost a s radostí sleduji její další úspěšný rozvoj. Jak už to ale v životě bývá, přijdou chvíle, kdy je potřeba si vybrat a proto jsem se po náročných letech podnikání rozhodla pro definitivní návrat na Moravu, kde se cítím být doma a chci vychovávat svoji dceru.

A že to tak mělo být, se potvrdilo v podobě nabídky pozice ředitelky mateřské školy ve Výklekách, která přišla krátce po mém návratu. Možnost začít pracovat na požadované změně v rámci mateřské školy spolu s týmem lidí, který jsem si vybrala a nastavit i v rámci malé školky kvalitní a moderní systém vzdělávání, mě moc baví a je to další výzva. A ty já přijímám ráda. Hlavu si čistím procházkami v přírodě, mezi mé koníčky patří hudba a zpěv, a také si ráda přečtu dobrou knihu.

Bc. Veronika Bubelová

kmenový pedagog MŠ

"Právě samotné děti jsou mým největším učitelem."

Už od dětství jsem věděla, že mou vysněnou prací, která mě bude provázet celým životem, bude práce s dětmi. Vlastně jsem si to moc přála. Díky velké touze a usilovné práci, se mi sen splnil. Po střední škole jsem nastoupila na pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem úspěšně složila státní zkoušky oboru: „Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy. U dětí se během přímé činnosti snažím posilovat řečové a jazykové dovednosti díky nabitým zkušenostem a znalostem ze studia v oblasti logopedie. V praxi se snažím uplatňovat individuální přístup a podněcovat děti ke správnému chování a jednání jako základní kámen pro jejich další vývoj. Velkým cílem je pro mne v dětech probouzet touhu a radost pro poznání.

Splnilo se mi i další přání, a to, pracovat ve vesnické mateřské škole. Malebná obec Výkleky, plná přírodních krás a úkazů, splnila má očekávání. Ve vesnickém prostředí vyrůstám již od malička, a proto je mi i tato obec tak blízká. Mezi mé velké zájmy patří environmentální odvětví, a tak se tyto nabízející se možnosti snažím při své práci maximálně využít.

Ráda si prohlubuji vědomosti a schopnosti v oblasti rozvoje řečových dovedností u dětí, soustředím se na moderní způsob výuky a využití přírody ve vztahu k výchově a vzdělání.

Ve svém volnu ráda navštěvuji kulturní místa, nebo ráda zavítám na turisticky známá i méně známá místa s přírodními úkazy. Mezi další koníčky řadím třeba běh, procházky se psem, četbu knih nebo tvoření z přírodnin. Ráda bych zmínila i zálibu v přípravě zdravých a plnohodnotných jídel, která jsou už několik let mou denní součástí.

Jana Kamarádová

pedagog, chůva

"Kdo věří na zázraky, tomu se dějí."

Jsem nadšeným pozorovatelem života. Příležitost pracovat ve školce "U soviček" ve Výklekách přišla vloni v září 2020. Této úžasné výzvě předcházelo mé od počátku kreativní zaměření během studia na SOU Štursova v oboru "krejčová". K mému dalšímu životnímu směru, kterým je keramika, mě přivedl můj muž před 14 lety.

Mé dvě úžasné děti ve mně probudily touhu s dětmi pracovat, poznávat jejich potřeby, radosti i starosti, společně tvořit a zůstávat v jejich bezprostřednosti. Dlouhodobě se specializuji na tvořivé aktivity s dětmi i jako spolu-lektorka na táborech. V posledních letech jsem se věnovala intenzivně hlavně keramickým dílničkám, příměstským táborům, facepaintingu a cvičení jógy. Z těchto zkušeností mám možnost čerpat i při práci v naší mateřské škole, kde se jako kreativní pedagog zaměřuji na výtvarnou výchovu, keramiku a cvičení jógy. Doplnila jsem si vzdělání a mohu pracovat s nejmenšími dětmi jako chůva.

Když potřebuji relaxovat a odpočinout si, ráda se projedu na kole, jdu do přírody, velmi ráda plavu a někdy jen tak zevluji 🙂 Dokáži se nadchnout a zapálit pro sebemenší maličkost a velmi ráda zkouším nové věci.

Michaela Granicová

hospodyně, školnice

"Nikdy neříkej nikdy."

Vystudovala jsem SOŠ Komenského v Litovli Podnikání v oboru obchodu a služeb. Po dokončení školy jsem vystřídala několik pracovních pozic, kde komunikace s lidmi byla na prvním místě. Pracovala jsem jako pracovník ve výdeji stravy, obsluha čerpací stanice, nebo jako vedoucí prodejny potravin. Takže, když mě náhoda v září 2020 zavála do MŠ Výkleky, byla to pro mě nová zkušenost. Ale práce mezi dětmi je velice příjemná a naplňující.

Ve volných chvílích čtu a relaxuji. Také ráda cestuji a poznávám krásy ČR, hlavně hrady a zámky. V létě s dětmi a manželem jezdíme na kole a chodíme na procházky s naším pejskem Blackem.