Název

Mateřská škola Výkleky, okres Přerov, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Mateřská škola Výkleky, okres Přerov, příspěvková organizace, jako příspěvková organizace, byla založena na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě usnesení zastupitelstva obce Výkleky.

Údaje o svém zřízení - Zřizovací listina č.j.: 1/2002, ze dne 7. října 2002 s účinností od 1. 1. 2003

Údaje o zařazení školy do rejstříku škol – Rozhodnutí č.j. 

Základním právním předpisem pro činnost mateřské školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. Hlavním účelem činnosti je poskytování předškolního vzdělávání a zajištění stravování dětí a závodní stravování.

Organizační schéma

Kontaktní údaje

Výkleky 72, 751 25 Výkleky

+420 581 795 345

reditelka@msvykleky.cz

www.msvykleky.cz

ID Datové schránky: x6wk4cn

Bankovní spojení

86-7199420257/0100

Úřední hodiny

po předchozí ústní, elektronické nebo telefonické domluvě s ředitelkou MŠ

Adresa internetových stránek

IČO

75029235

Plátce daně z přidané hodnoty

Mateřská škola není plátcem DPH

Dokumenty

viz Dokumenty (hlavní dokumenty školy včetně rozpočtu)

Ochrana osobních údajů a způsob podání žádosti o informace

Příjem podání a podnětů

viz Kontakty

Podněty je možná podávat v ústní či písemné podobě v sídle školy nebo prostřednictvím oficiálních kontaktů - e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník je k nahlédnutí u ředitelky MŠ