EKONOMIKA

Rozpočet

Schválený rozpočet pro rok 2024

         Schválená účetní závěrka 2023

Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet mateřské školy

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok. Střednědobý výhled rozpočtu je plán výnosů a nákladů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2027

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023