Stravování v naší mateřské škole aktuálně zajišťuje Školní jídelna při Základní škole Dolní Újezd. Veškeré pokrmy podávané dětem v průběhu dne splňují hygienické normy i nutriční hodnoty předepsané vyhláškou o předškolním stravování. Mezi jídly jsou dodržovány pravidelné intervaly.

Celodenní stravování zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinku, dbáme na dostatečný pitný režim. Ten je zajištěn po celý den i v rámci třídy, kdy je vždy k dispozici v samoobslužných džbánech čistá voda, čaj, nebo voda se sirupem, ovocem a sezónními bylinkami, které pěstujeme na školní zahradě. Děti mají ve třídě celoročně vlastní hrníček.

V případě odchodu po obědě si odnáší dítě odpolední svačinku s sebou.

Dopolední přesnídávku a odpolední svačinku jsme nově zavedli v rámci hlavní třídy mateřské školy, abychom využili blízkosti sociálního zařízení a čas, který ušetříme v rámci přesunů do jídelny v přízemí, využíváme k jiným a zábavnějším aktivitám. Oběd probíhá v naší "školkové" jídelně. Při stolování děti vedeme k samostatnosti, čistotě, ohleduplnosti k ostatním. Starší děti učíme, jak správně používat příbor, podporujeme v sebeobsluze. Mladším dětem naopak pomáháme tam, kde je potřeba.

Stravné pro školní rok 2023/2024 je od 1. 10. 2022 64 Kč/celodenní strava.