Co je našim cílem?

V naší mateřské škole chceme vytvářet takové prostředí, aby se děti cítily bezpečně a šťastně a zároveň byly cíleně rozvíjeny všechny oblasti jejich osobnosti. Klademe důraz na kvalitní vzdělávání, podporujeme rozvoj dalších schopností a dovedností prostřednictvím rozšířených aktivit. Velmi pečlivě se věnujeme předškolní přípravě a rozvoji řečových dovedností.

Jsme malou vesnickou mateřskou školou s velkou vizí. Podporujeme rodinné vztahy a jsme velmi rádi za pozitivní spolupráci s rodičiNaší motivací pro tu nejlepší práci jsou spokojené děti i jejich rodiče. 

Co nabízíme ?

kvalifikované pedagogy, školního asistenta a ochotný provozní personál, zkrátka skvělý tým, který s radostí pečuje o vaše děti

kvalitní vzdělávání zaměřené na danou věkovou kategorii, individuální péči o děti mladšího věku 

pečlivou předškolní přípravu, logo hrátky, keramickou a polytechnickou dílničku a další zajímavé výtvarné aktivity,  eko hrátky a lekce dětské jógy

další akce, workshopy, akce ve školce i mimo ni, plavecký kurz, lyžařský kurz, divadelní představení, exkurze

jsme tady pro vás od pondělí do pátku v čase od 6:30 do 16:00 hodin 

Intenzivně vylepšujeme prostory naší mateřské školy. Mnohé se nám již podařilo změnit a zdaleka nekončíme. Nabízíme velké a světlé prostory třídy a ložnice i nově zrekonstruované sociální zařízení. Naše bezprostřední okolí umožňuje procházky do přírody, ale rádi trávíme čas i na školní zahradě. Nedaleko mateřské školy se nachází jeden z nejkrásnějších zatopených lomů v ČR.