Kde hledat informace

Všechny důležité a aktuální informace naleznete nejen na webových stránkách naší mateřské školy, ale také na informační tabuli v šatně mateřské školy. Zde jsou uveřejněny podstatné informace jako seznam věcí, které dítě potřebuje do MŠ, měsíční vzdělávací plán a info o akcích v blízkém okolí, aktuální jídelníček, kontakty apod.

Každodenní aktuality uveřejňujeme pravidelně i v rámci naší uzavřené facebookové skupiny.

Platba školného v MŠ Výkleky

Školné pro rok 2023/2024 je 500 Kč. 

Platbu prosím proveďte vždy do 15. dne daného měsíce převodem na účet mateřské školy: č. ú. 86-7199420257/0100. Do poznámky k platbě prosím uveďte jméno dítěte. 

 

Výše školného dle Směrnice pro stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské školy, najdete v sekci hlavní dokumentace školy.

Platba stravného

Stravné pro školní rok 2023/2024 je od 1. 10. 2022 64 Kč / celodenní strava.

Podklad k platbě obdržíte vždy počátkem měsíce, za který je nutno stravu uhradit v mateřské škole.

Platbu prosím proveďte vždy do 15. dne daného měsíce převodem na účet dodavatele stravy: č. ú. 86 - 7200250217/0100, vždy prosím zadejte variabilní symbol 1112.

         Více informací ke stravování a aktuální jídelníček najdete zde.