Jóga - harmonie těla, duše a mysli

Jóga pro děti se svou koncepcí zcela liší od jógy pro dospělé, zachovává si však všechny své hodnoty. Děti si rády hrají, jsou zvídavé a jejich svět je plný fantazie. Z tohoto pojetí vychází také jóga pro děti. Je to přirozený a hravý způsob pohybu, který zároveň navozuje soustředění a zklidnění. Cvičení je plně uzpůsobeno dětskému pohybovému vývoji a chápání. 

Velmi ceněná je jóga právě v období vývoje dítěte, tedy v předškolním věku. Mezi pozitivní přínosy patří zlepšení koordinace, rovnováhy, vnímání vlastního těla, možnost relaxace, rozvoj představivosti a fantazie. Jógová cvičení jsou přirozená, fyzicky nenásilná, proto je děti provádějí s velkou oblibou. Děti se nacházejí v rovnocenném prostředí, kde pracují kolektivně, nesoutěží mezi sebou v lepších výkonech.

Pozice-ásany, vycházejí svým provedením a vhodnými názvy z říše zvířat, ptáků, rostlin. Děti se během praktikování jógy učí básničky, říkanky, krátké příběhy, či pohádky, které v nich podněcují pohybovou představivost. V naší školce rádi cvičíme s kočkou Salambou