Tvoření je život...

Podporujeme v našich dětech kreativitu, chuť tvořit a vyrábět, vyjádřit se i jiným způsobem. Prostřednictvím různých výtvarných technik či práce s keramickou hlínou děti rozvíjí nejen smyslové vnímání, představivost, ale také zručnost a možnost sebevyjádření. Pracujeme individuálně i ve skupině. Budujeme u dětí vztah k umění a schopnost jeho hlubšího porozumění.

Každý výrobek je ojedinělý a pro nás malé umělecké dílo 🙂

Ukázky našich aktivit

V rámci výtvarných aktivit podporujeme tvoření různými způsoby za použití nejrůznějších materiálů. Děti se učí pracovat formou mnoha výtvarných technik. Téma vždy vychází z aktuálního vzdělávacího plánu, zohledňuje např. roční období, tradice a svátky, vývojové specifik a oblast, kterou chceme rozvíjet. Pravidelně se děti také věnují práci s keramickou hlínou. Nově jsme zařadili aktivity, které jsou součástí polytechnické výchovy. Na dětském ponku, který jsme si nechali zhotovit na míru, se děti učí pracovat s opravdovým nářadím, rozvíjí zručnost, jemnou motoriku, seznamují se s nejrůznějšími materiály.