Řeč jako obraz nás samotných

Schopnost dorozumívat se patří k základním atributům lidského bytí, a proto klademe podstatný důraz i na tuto oblast. Předškolní věk dítěte je období, kdy děti nejsnadněji přijímají nové znalosti, dovednosti a schopnosti a právě zmíněná oblast řeči je velmi důležitá pro následný komunikativní rozvoj.

Logopedickou intervenci provádíme skupinově i individuálně, kdy oromotorická cvičení jsou běžně zahrnuta do hlavního vzdělávacího programu. Pomocí poutavých aktivit rozvíjíme řečové schopnosti a jazykové dovednosti, kdy se nesoustředíme pouze na intervenci jednotlivých hlásek, ale na komunikaci jako celek.

Ukázka z našich pravidelných logopedických aktivit, které probíhaly i v rámci distanční výuky formou videí, podle kterých měly děti s rodiči možnost procvičovat. Pohádka "Na nádraží" - oromotorické cvičení:

Předškolní příprava

V rámci předškolní přípravy se soustředíme na takové aktivity, které rozvíjí především rozumové, psychomotorické, sociální i sebeobslužné činnosti.  Hlavním cílem je děti připravit pro snadnější vstup do systému fungování na základní škole tak, aby splňovaly kladené požadavky. Konkrétněji se jedná o aktivity posilující oblast předmatematickou, předčtenářskou a oblast řeči, aktivity rozvíjející samostatnost nebo podporu prosociálního chování. Při práci s dětmi se snažíme stále apelovat na správný úchop tužky.

Přikládáme velmi užitečné odkazy, kde se třeba dozvíte, proč je nutné jej dodržovat, jaké jsou typy nesprávného úchopu a nebo jak správný úchop u dítěte vyvodit.

Je opravdu nutné správně držet tužku?

8 tipů pro správný úchop