Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět...

Výuku cizího jazyka považujeme za nedílnou součást moderního vzdělávání, které začíná již v předškolním věku. Toto období v životě dítěte považujeme za startovní čáru pro rozvoj většiny schopností a dovedností, které mohou určit jeho další cestu. Našim cílem je podpořit zájem a schopnost osvojit si cizí jazyk velmi přirozenou cestou, která je pro tento věk ojedinělá.

Formou her, říkadel, songů, krátkých motivačních videí, pohádek a pohybových aktivit začleňujeme anglický jazyk do vzdělávání v naší mateřské škole dvakrát až třikrát týdně obvykle v poobědovém čase, kdy je prostor pro rozšířené aktivity. Výuka anglického jazyka je součástí našeho školního vzdělávacího programu.

Vánoční angličtinka - YouTube

Čerpáme mimo jiné z materiálů a metodiky akreditované MŠMT pod názvem "WOW" od Wattsenglish.